• 2023-01-28

Манай хамт олон үйл ажиллагаандаа олон улсын стандарт нэвтрүүлэхээр зорьж байна

Манай хамт олон 2019 оны 11 дүгээр сараас эхлэн үйл ажиллагаандаа Олон улсын стандартын 3 төрөл болох ISO 9001:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2016 нэвтрүүлэхээр мэргэжлийн байгууллагаас сургалт, зөвлөгөө аван үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх шатандаа явж байна. Бид 2023 онд багтаан дээрх стандартуудын тохирлын баталгаажуулалтыг хийлгэн баталгаажуулалтын гэрчилгээг гардан авахаар зорин ажиллаж байна.