Нийтийн зорчих тээвэр

Манай байгууллага нь 1996 онд байгуулагдан нийслэлийн нийтийн тээвэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшлийн ууган байгууллага юм.
Бид нийслэлд өдөр тутам үйлчилж буй хот дотор болон хот орчмын 105 чиглэлийн 965 автобуснаас 9 чиглэлд 66 автобусаар үйлчилдэг.

Ч:18А

Ч:49

Ч:23А

Ч:38

Ч:46

Ч:61

Ч:72

ХО:12

ХО:13